Bulgaristanda turk varligi

Bulgaristanda turk varligi Empty Bulgaristanda turk varligi

   gizem 15, 2009 2:26 pm

Bulgaristan TrkleriTurklerin Nfuslar 1.200.000 olup bulunduklar :
Sofya, umnu, Kircaali, Filibe, Dobruca, Varna, Rusuk, Silistre, Plevne, Tnova, Sofya.

Tarihe
Gney Rusya bozkrlarndan 7. yzyln ba
larndan itibaren eitli sebeplerle g eden ve Balkan Yarmadasna gelen Bulgarlar, aslnda Trk soyludurlar. Ancak yeni geldikleri bu blgede zaman iinde Slav halklar tarafndan asimile edilmiler, kltrel kimlik bakmndan byk ounluu Slavlamtr.15. yzyldan sonra Osmanl Devleti Anadolu'dan Trk nfusu getirerek blgeye yerletirmitir. Buna ramen genel nfus iinde Trkler hep aznlkta kalmlardr.

Nfus
Bulgaristan 1940'ta Trk nfusun yo
un olduu Dobruca'y yeniden elde etmi ve o gnden sonra da snrlarda deiiklik olmamtr. Dobruca blgesinde Trklerden baka Trk dili konuan iki Trk aznlk daha bulunmaktadr.Bunlar, saylar 7 bin kadar olan Tatarlar ve Gagavuzlardr. Bulgarlar lkedeki aznlklar srekli asimile etmeye alm; 1984-1985 yllarnda ise Trke isimleri yasaklayarak ge zorlamtr. Trkler bu hadiseye tepki gstermi; ancak, 1989 ylnda 160.000 kadar Trk Trkiye'ye g etmitir. Sonraki yllarda bu say 300 bine ulamtr.1985 ylndan sonra Bulgaristan'da kalan Trkler, baz alanlarda Bulgar yurttalarn hak ve hrriyetlerine sahip olmulardr.1965 nfus saym verilerine gre Trkler 850 bin'e yakn saylar ile genel nfusun % 10'unu oluturmaktaydlar. 1985 saymnda ise Trk nfus 1.600 bin civarna ulamt. Bu durumda Trkler, genel nfusun % 15'ini tekil ediyorlard. Bu nfus younluklaryla Bulgaristan'da Trk toplumu en kalabalk aznlk durumundayd. 1989'dan sonra gerekleen gler, bu sayy aa ekmitir.Nfusun byk ounluu iftilik ve hayvanclkla geimini salamaktadr.


goenler
Balkan Trkl
, 1940 tarihinden itibaren srekli olarak Trkiye'ye g vermitir. 1944'e kadar 140 bin kii, 1950-1951'de 155 bin kii, l978 ylnda ise 130 bin kii Trkiye'ye gelmitir. 1989 ylndaki gmen says ise 160 bin civarndadr. Bu glerden sonra Bulgaristan Trkleri krsal alanlarda kalmlardr.

Siyasi Varlklar
1993'den sonra Bulgaristan'da Trklerin "Hak ve
zgrlkler Partisi" Bulgar Parlamentosu'nda yerini alm ve nc siyasi g olarak 15 milletvekili karmtr. lkede halen 27 Belediye bakan, 653 ky muhtar Trk'tr.Devlet din kurumlar denetim altnda tutmakta ve dini almalar ynlendirmektedir.2001'de yaplan seimlerde ise 30 milletvekili kararak Bulgaristan'da cidd manada siyas bir g olmutur.


Eigitim
Bulgaristan'da e
itim devlet denetimindedir. lkede konuulan Trke, Trkiye Trkesine olduka yakndr . Trke ilk yllarda aznlk okullarnda retim dili olarak okutulurken daha sonra kaldrlmtr (1960). 1939' da Trklerin yzde 15'i okula giderken 1957' de bu oran yzde 97'ye kmtr. 1993'ten sonra ise yeniden Trke eitim balamtr. Bulgar Mill Radyosu'nda Trke yaynlar balam, "Filiz Gazetesi" adl Trke bir gazete yayna girmitir.
gizem
gizem
Çavuş

: 108
: oğuz Avşar
: 29/11/2008

    

Bulgaristanda turk varligi Empty : Bulgaristanda turk varligi

   lonely wolf 15, 2009 6:32 pm

sağol kardeşim

Bulgaristan Trkleri
Osmanlı Devleti'nin önemli bölgelerinden biri olmuş olan ve bugnk Bulgaristan'da kalan bölgede azımsanmayacak bir Trk nfusunu oluştururlar. M.S. 6 yzyılda Slavlar ile Trk kökenli bir kavim olan (Proto-)Bulgarlar bu alana yerleştiler. Aristokrat tabakayı oluşturan Bulgarlar bir sre sonra Slavlaşarak dillerini; 10. yzyıldan itibaren de Ortodoksluğu kabul edip dinlerini bırakarak asimile olmuş, Slav nfusuna karışmışlardır.
Fakat bugn
Bulgaristan'daki Trkler, eski Bulgaristan Trklerinin kalıntıları olmayıp, Oğuz ve Kumanların kalıntılarıdır. Oğuz Trkleri, Anadolu zerinden ve oklukla Osmanlı devrinde o bölgeye geen Trklerdir. Kıpak Trkleri ise Karadeniz'in kuzeyinden bu bölgeye gelmiştir. Özellikle, Kırım ve civarından o gnk Bulgaristan bölgesine yerleşmeler olmuştur. Oğuz Trklerinin nfusu Kıpaklara göre ok daha fazladır
lonely wolf
lonely wolf
Binbaşı

: 1156
: 36
: oğuz Salur
: 15/03/2008

    


 
: