Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler

Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler Empty Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler

   afrasiab 20, 2008 4:24 pm

Trkler canlı ve yaşamaya kabiliyetli olduklarını her fırsatta ve hayrete değer bir kahramanlıkla ispat etmekten geri kalmıyorlar.
(Lord Beaconsfield)Trk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yce asalet ona tabiatın hediyesidir.
(Pierre Loti)


Trklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte trk bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dnyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten avrupa'nın yarısını yzyıllarca boyunduruk altına almak başka trl mmkn olamazdı.
(Çarnayev. rus komutan)


Silahlı milletin en canlı misali Trklerdir. Bu diyar köylsnn orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pene kıvraklığı vardır. Trk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yrr.
(Moltke)


Trkler bir ırk ve bir millet olarak yeryznn en şerefli insanlarıdır.
(Lamartine)


Savaşın zevkini almak isteyen herkes Trklerle savaşmalıdır.
Tawsend (ingiliz komutan)


Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hkmetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: İyi yola götrmek ve kötlklerden korumak. Bu asil hareket ruslardan fazla özellikle Trklerde göze arpıyor.
(Auguste Comte )


Trk kadınlarının en byk ss Trk oluşlarıdır. Onlar sslenmek iin elmas veya zmrt takınmıyorlar, belki zerlerinde taşıdıkları o taşları sslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çnk her Trk kadını canlı bir inci ve paha biilmez bir pırlantadır.
(Lady Mary Wortley Montagu )


Trklerin yaradılışlarında semavi bir azamet, gönl alışlarında meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu byk ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz ve pek aziz. Lakin trk de aziz ve ok aziz!
(Conte de bonn)


Trkn gzel yzn, kuvvetli endamını, pırıltılı kostmn, zarif tavırlarını, kibar glşn, aslanca kkreyişini fırayla göstermek mmkndr. Fakat pek g olan, Trkn özn göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görlr fakat gösterilemez.
Decamps (fransız ressam)


Trkler yaman binicidirler. Trkler hcumunda dşmanı bir yaprak gibi evirip bozarlar.
chiz (arap bilgini)


Trkn ezeli meziyetlerini, tarih faziletlerini, yksek kabiliyetlerini inkar etmeyelim.
Lord beaconsfield (ingiliz diplomat)


Trkler öldrlebilir fakat mağlup edilemezler.
Napolyon


Trklerin yrekleri temizdir. onlarda batıl fikirler, basit dşnceler yoktur.
Semame ibni eşreş (arap bilgini)


Trkler kahramandırlar. dostlarına zarar vermezler. fakat kazan getirirler.

comenius (ek bilgini)

Trklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir ve hibir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
William pitt (ingiliz devlet adamı)


Trklerin vatana bağlılıkları, her özelliklerinin stndedir.
chiz (arap bilgini)


Trk, heredot'tan, tevrat'tan ok eski yzyılların tanıdığı bir ulustur. sadelik iinde görkemi, skunet iinde ihtişamı, tahakkm kabul etmeyen bir yreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbs kabiliyeti, bölgelere uymaktan ok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı trk milletinin asırlar dolduran tarihinde aıka görlr.
hammer


Kim ki en halis Trktr, kim ki eşyaları ve insanları layık olduğu mevkide görr, kim ki paraya değer vermez, kim ki i duyguları dış durumlara bağlı değildir, o muhakkak ki kendisini bu özelliklere sahip olmayan birok millete stn sayacaktır.
Kayzerling (alman filozof)


Trkler merhametli ve hoşgörldrler. İnanmadıkları gereklerin yanıbaşlarında yaşamasına göz yumarlar. Bu, kendi glerine gururlu bir şekilde gvenmekten ileri gelse bile pey asilanedir.
chateu briand


Trkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. yce Trk milleti tuttuğu eli bırakmaz, söznden dönmez, iyi ve köt gnlerde dostundan ayrılmaz. böyle bir ulusla el ele vermek yeryznde her zorluğu yenmek iin sonsuz bir g ve yetenek kazanmak demektir.
comenius (ek bilgini)


Trkler muhakkak ki avrupa tarihinin ve yakın asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.
Kayzerling


İnsanları ycelten iki byk meziyeti vardır: erkeğin cesur, kadının iffetli olması. Bu iki meziyetin yanında bir meziyet daha vardır: Vatana her şeyini feda edecek kadar bağlı olmak. Bunlar byk kahramanlığı, elem ve kedere karşı koymayı doğurur. İşte Trkler bu eşit kahramanlardandır.
Napolyon


Her Trkn bakışında silahın ruha verdiği gveni görmek mmkndr. o hayata ve olaylara gvenle bakmayı öğrenmiştir.
Molkte


Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Trkn eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
Lord byron


Trk korkmaz, korkutur. bir şey isterse onu yapmadıka vazgemez. hangi işe al atarsa başarır.
semame ibni eşreş


Trkler pek namuslu insanlardır. Ne savaşta be barışta hile yapmazlar. Fırsattan istifadeye tenezzl etmezler. özleri ve sözleri doğrudur.
chiz


Trkeyi öğrenmek benim iin byk bir mutluluk oldu. nk trk anlamak iin kendisiyle mutlaka tercmansız konuşmalıdır. tercman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.
gelland (fransız bilgini)


Yaşlılık hi bir yerde Trkiye'de olduğu kadar saygıya değer olmadığı iin yaşlı Trkler burada gnlerini pek tatlı geirirler.
a. ubucuni


Trk askeri cesurdur. anavatanını sever ve onun iin gerekirse ekinmeden canını feda eder.
albert w einstein


Trkler kendilerini anlamayanlara, kim olursa olsun, kendilerini anlatmak yolunu biliyorlar. onları bu yola niin srklemeli.
antoine galland


Artık Trklerle savaşmam. onlar ok cesur ve iyi insanlar.
andreas phitiades


Trkler asya'nın gl ulusudur.
albert sorel


Dnyada iki bilinmeyen vardır. biri kutuplar, diğeri Trkler.
albert sorel


Trk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hibir şeye önem verilmez.
baron bsbek


Trkler bilime saygılı ve ince duygulu bir millettir.
baron bsbek


Trklerin avrupa dengesi iin gerekli bir unsur oldukları kesindir.
lord beaconsfield

yine kurtuldum. ancak bugn Trklerin tutsağıy
ım. demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar. beni tutsak ettiler. ayağımda zincir yok. zindanda da değilim. özgrm. istediğimi yapıyorum. ama yine de tutsağım. şefkatin, cömertliğin, soyluluğun, nezaketin kölesiyim. Trkler beni işte bu elmas bağa sardılar.
demirbaş şarl

Trklerin en ok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. eğlenceleri ise attır, silahtır.
chiz


Trklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övlse yeridir.
charles macfarlene

Trk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Tm olarak Trklerin
mesleği askerliktir.
Donaldson


Dnyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Trk askerinin karşısında dşnmenin hi de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.
( Donaldson )


Trkler denizin dibinde bir istiridye kabuğunun iindeki inciye benzer. bu denizden ıkarılııp bir hkmdarın tacını ya da bir gelinin kulaklarını sslediği zaman değer kazanır.
efrasyap


Trklerle dost ol ama dşman olma.
gianni de michelis


Kemal atatrk, sahasındaki en byk adam ulusunu ve byk ulusu da onu bulmuştur.
helbert melzig


Dnyada Trklerden başka hibir ordu bu kadar sre ayakta duramaz.
hamilton


Trklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur
hamilton


Trkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. lkeleri değil kıtaları altst etmişler ve korkun saldırışlar arasında sarsılması hi de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. tarih trklerden ok şey öğrendi. onların elinden ıkma öyle eserler vardır ki uygarlık iin birer ss olmaktadır.
hammer


Trk askeri aslan gibi cesaretlidir. kuzu gibi söz dinler.
(hobart)


Hibir millet bu dnyayı trkler kadar alkalamadı.
ismail habib sevk


Trk, kıza su gibi baktı ve suyu kız gibi severek.
ismail habib sevk


Çanakkale'de başarılı olamadık. nasıl başarılı olurduk ki? Zira Trkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.
Sir Julien Corbet


Trkler az söylerler ok yaparlar.
maktul ibrahim paşa


Trkler size dokunmadıka siz de onlara sakın dokunmayın.
( Hz. muhammed )


Nerede bir Trk varsa orayı kalbinden seveceksin.
bahadır han


Trk dilini incelerken insan zekasının dilde başardığı byk mucizeyi görrz.
max muller


Trk mziği ok duygulu bir mziktir.
lady mary wortley montagu


Trk gibi ölme glerek bakan bir eri başka hibir ulusta bulamazsınız. yalnız ona iyi bir komutan gerektir.
(mulman )


Toplumsal dzenin Trkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yreklilik ve iyi niyet hakimdir. vatandaşların birbirlerine karşı borlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri iin başka lkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaları yoktur. nk onların övlmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, gveni suistimal etmekten ekinmeleridir.
monradgea d'ohsson


Kendi ulusuna karşı bu kadar drst ve cömert olan mslman Trkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı drstlğ yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. bu noktada mslmanla mslman olmayan arasında hibir fark gözetmezler.
monradgea d'ohsson


Trk anlamamak iin tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önnde Trkn vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gereği, eşyayı anlamadıklarını dşndklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne aık bir cevap oluyor.
(Pierre loti)


Her Trk kendini aslan, dşmanını av, atını ceylan bilir.
(semame ibni eşreş)


Lisanımız pek gzeldir.Dnyanın en gzel lisanıdır dersek abartmış olmayız. gzelliği nispetinde de kolaydır.
şemsettin sami


Eğer bir Trk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi.
(thiers)


Trkn ahlaki seciyesi ocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil evlrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.
Thomas thorsten
avatar
afrasiab
Asteğmen

: 480
: 33
: -
: oğuz Salur
: 12/03/2008

    

Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler Empty : Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler

    20, 2008 11:58 pm

Trklerle dost ol ama dşman olma "


teşekkr ederim efrasyap kardeş

Üsteğmen

: 637
: 51
: -
: oğuz Begdili
: 10/03/2008

    

Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler Empty : Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler

    23, 2008 4:56 am

cok guzel

sagol kardesm afrasiab

Ast avuş

: 40
: Diğer
: 16/06/2008

    

Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler Empty : Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler

   lonely wolf 23, 2008 1:25 pm

ellerine saglik Afarsiab kardesim

paylasimin icin tesekkurler
lonely wolf
lonely wolf
Binbaşı

: 1156
: 36
: oğuz Salur
: 15/03/2008

    

Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler Empty : Trkler Iin Söylenen Gzel Sözler

   nuray 23, 2008 3:16 pm

ekledikniz konı harikadır

sağolun Afrasiab
nuray
nuray
Çavuş

: 124
: oğuz Begdili
: 30/03/2008

    


 
: